Ingen kveldskurs ved BVO høst 2022, grunnet få påmeldte til kurs.
Beklager dette.  
Påmeldte til kveldskurs vil kontaktes for mulig oppstart kurs januar 2023.

Nettkurs er fulltegnet, ingen nye deltakere før neste semester januar 2023

Er du i jobb, eller har andre forpliktelser som gjør at du ikke kan delta på dagtilbudet vårt, kan vi tilby kveldskurs og nettkurs. 

Kveldskurs: 

Kombinert kvelds-/nett norskkurs. Alle nivå(A1-B2)

Start uke 4 2023
Slutt uke 24 2023

NETTKURS:  

Alternativ 1 - Nettkurs 1 måned  (A1-A2, A2-B1, B1-B2) 
Du får tilgang til nettplattform "Min vei". Her jobber du med ulike oppgaver for å bli bedre muntlig, skriftlig, lese og lytte. 

Nettlæreren gir personlige tilbakemeldinger på arbeidet du leverer. 
 
Pris: 1.300 kr  

Oppstart: Løpende** 

Antall timer: du må jobbe minst 5 timer per uke  
 
Alternativ 2 - Nettkurs 3 måneder (A1-A2, A2-B1, B1-B2) 

Du får tilgang til nettplattform "Min vei". Her jobber du med ulike oppgaver for å bli bedre muntlig, skriftlig, lese og lytte. 

Nettlæreren gir personlige tilbakemeldinger på arbeidet du leverer. 

Pris: 3.600 kr  
Pris: 5.450kr  (inkl.45 min samtale med nettlærer per måned*) 

Oppstart: Løpende** 
Antall timer: du må jobbe minst 5 timer per uke 
  

* timer med nettveileder skal gjennomføres i ordinær arbeidstid: 08.00-16.00(mandag-fredag).  

**Alle våre kurs har en startdato og en sluttdato. Du kan ikke sette kurs på pause (sykdom, ferie el.l)  

Alternativ 3- Skreddersydd gruppekurs etter henvendelse/behov.

Ta kontakt med Bodø voksenopplæring på bvo@bodo.kommune.no 

Registrering av timer i NIR  

Har du spørsmål relatert til våre kveldskurs ta kontakt på
e-post bvo@bodo.kommune.no eller ring 75 55 66 00. 

Søknadskjema finner du her