Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Har du tenkt å ta norskprøve, samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve ved Bodø voksenopplæring?

Første prøve er gratis hvis du har rett og plikt. Finn ut om du har rett på gratis prøve her.

Har du tatt en prøve tidligere eller ikke har rett til gratis opplæring? Meld deg opp her.

Velg prøve og prøvested Bodø voksenopplæring.

Resultat sendes ut som e-post og brev. Du får ikke vite resultatet ved å henvende deg til BVO. 

MERK DISSE DATOENE FOR NORSKPRØVER VÅR/SOMMER 2021:

PÅMELDINGSPERIODE   14.04.2021-20.04.2021  

PRØVEPERIODE              31.05-02.06.2021

NESTE SAMF.K.PRØVE/STATSBORGERPRØVE:

18.05.2021 KL. 14.00 

VÆR TIDLIG UTE MED Å MELDE DEG PÅ VI MÅ FORTSATT TA SMITTEHENSYN OG VI HAR DERMED REDUSERT KAPASITET.

Går du på kurs ved Bodø Voksenopplæring(BVO), snakk med din lærer om oppmelding til norskprøve. Du som ikke går på kurs ved skolen melder deg på her: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/

 

Søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap

Vedtak om fritak må søkes om i god tid. Behandlingstid på søknad er opptil 14 dager etter innlevert søknad til Bodø voksenopplæring. Søknad sendes inn skriftlig ved å bruke søknadsskjema "søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap". Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden (se veileder (PDF, 25KB)).

Bodø Voksenopplæring tar en avgift på kr. 200 for å lage vedtak. Faktura blir tilsendt søkeren.