Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Har du tenkt å ta norskprøve, samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve ved Bodø voksenopplæring?

Første prøve er gratis hvis du har rett og plikt. Finn ut om du har rett på gratis prøve her.

Har du tatt en prøve tidligere eller ikke har rett til gratis opplæring? Meld deg opp her.

Velg prøve og prøvested Bodø voksenopplæring.

Resultat sendes ut som e-post og brev. Du får ikke vite resultatet ved å henvende deg til BVO. 

Første norskprøve er 01. og 02. Desember for niveå A1-B2, for C1 nivå er datoen 14. desember. Neste Statsborger og Samfunnskunnskapsprøve er datoen 15.12. Se ellers oversikt til høyre for fremtidige norskprøver og priser. 

Søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap

Vedtak om fritak må søkes om i god tid. Behandlingstid på søknad er opptil 14 dager etter innlevert søknad til Bodø voksenopplæring. Søknad sendes inn skriftlig ved å bruke søknadsskjema "søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap". Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden (se veileder (PDF, 25KB)).

Bodø Voksenopplæring tar en avgift på kr. 100 for å lage vedtak. Faktura blir tilsendt søkeren.