Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Har du tenkt å ta norskprøve, samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve ved Bodø voksenopplæring?

Første prøve er gratis hvis du har rett og plikt. Finn ut om du har rett på gratis prøve her.

Har du tatt en prøve tidligere eller ikke har rett til gratis opplæring? Meld deg opp her.

Velg prøve og prøvested Bodø voksenopplæring.

Resultat sendes ut som e-post og brev. Du får ikke vite resultatet ved å henvende deg til BVO. 

Søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap

Vedtak om fritak må søkes om i god tid. Behandlingstid på søknad er opptil 14 dager etter innlevert søknad til Bodø voksenopplæring. Søknad må sendes inn skriftlig enten på mail (bvo@bodo.kommune.no) eller i posten (se kontaktinfo forside). Bruk søknadsskjema "søknad om fritak fra norsk og samfunnskunnskap". Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden (se veileder (PDF, 25KB)).