• Midlene skal gå til rusfrie arrangement, og skal komme flest barn og unge i Bodø til gode.
  • Tilskuddet skal brukes til ungdomsformål, der ungdom deltar aktivt i planleggingen og gjennomføringen. Midlene skal gå til aktivitet, arrangement eller kurs, men skal/kan blant annet ikke gå til bevertning.
  • De som søker må være under 25 år for å søke på midlene, og i søknaden skal det ligge ved budsjett. Etter endt arrangement skal det sendes inn et ferdig regnskap.