75 55 50 00

Du er her:

Bistand til næringsliv

Bodø kommune skal være en næringsvennlig kommune i henhold til den næringspolitikken bystyret har vedtatt.

Vårt tilbud til næringslivet er:
 

  • å være bedriftens kontaktpunkt og veiviser i kommuneforvaltningen
  • å bistå praktisk i forhold til ny- og reetableringer av næringsvirksomhet - særlig der det er behov for en samordnet innsats fra kommunens side
  • å informere om offentlige virkemidler til næringsutvikling
  • å gi faglig bistand i bedriftsutviklingsspørsmål og ved nyetableringer
  • å være adresse og mottaker av avviksmeldinger i forhold til vedtatt næringspolitikk og serviceerklæringer
  • å skape faglige og næringspolitiske møteplasser der Bodøs og regionens utviklingsoppgaver settes på dagsorden