75 55 50 00

Bevillingsgebyr

For bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr.

Gebyret beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jfr. alkoholforskriften § 6-1.

Ved årets slutt skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.

For 2017 fastsettes gebyret etter følgende satser (alkoholforskriften § 6-2):

Salg:

  • 0,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,55 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

  • 0,45 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,20 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 3,95 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Bevillingsgebyret utgjør pr. 1.1.2017 minimum kr. 1.570 for salg og kr 4.900 for skjenking. For 2018 er minimumsbeløpene kr 1630 for salg og kr 5100 for skjenking.

Dersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan bevillingsmyndigheten foreta en etterberegning og et etteroppgjør, jfr. alkoholforskriften § 6-3.

Skjema for utfylling:

Lenke til elektronisk skjema finner du i menyen til høyre.

Omsetningsoppgaven skal være revisorbekreftet. Er selskapet ikke pliktig til å ha revisor må kopi av omsetningsoppgavene fra samtlige leverandører vedlegges.

Frist for innsending av omsetningsoppgaven er 15. mars 2018.

Vi gjør oppmersom på at manglende innsending av oppgave fører til tildeling av to prikker, jfr. forskriften § 10 - 3 tredje ledd.

Vedlegg som ettersendes, sendes til postmottak@bodo.kommune.no eller til: Bodø kommune, Servicetorget, P.b 319, 8001 Bodø

Saksbehandler: Ellen Neeraas, tlf. 75 59 33 08/75 55 50 00

E-post: ellen.neeraas@bodo.kommune.no