75 55 50 00

Når forfaller kommunale avgifter?

Kommunale eiendomsgebyr forfaller til betaling i 4 terminer. Hver termin gjelder for 3 måneder.

Viktige forfallsdatoer:

Periode Forfallsdato
Januar - Mars 20. mars
April - Juni 20. juni
Juli - September 20. september
Oktober - Desember 20. november

 

*MERK: For skatteåret 2017 forfaller 1. termin 20.04.

Kommunale avgifter omfatter eiendomsskatt, vann- og avløpsgebyr og feieravgift. Avgift for tømming av septik er inkludert i vann og avløpsgebyret. Gjeldene gebyrsatser.

Forbruk etter måler vann/avløp blir avregnet ved første termin året etter.

For eiendommer med årsgebyr under kr 1 000,-, kan hele beløpet faktureres èn gang pr år med forfall 20.06. Dette etter avtale med kommunen.

Renovasjon husholdninger faktureres av Iris Salten. http://iris-salten.no/