Følgende tjenester kan bestilles via e-skjema: 

Følgende tjenester kan bestilles ved å ta kontakt via telefon:

  • TV-inspeksjon av private stikkledninger
  • Spyling av tett avløp (privat anlegg) 
  • Ekstra tømming av septiktank - skal utføres av entrepenør som har kontrakt for tømming av slamavskillere
  • Tilsyn etter utslippstillatelse for oljeholdig avløps-vann etter forurensningsforskr. kap. 15
  • Beskjæring av trær og busker- egen tomt og hage - Anja Dahlberg 416 99 347
  • Kontroll av private lekeplasser- Anja Dahlberg mobil 416 99 347