En stor andel beboere på institusjoner og sykehjem er fullvaksinerte, men risikoen for Covid-19 forsvinner ikke helt siden vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Spesielt pasienter på korttidsavdelinger og ansatte generelt er ikke fullvaksinerte. 

Helsepersonell og annet personell bruker munnbind som standard i utøvelse av sin jobb, under smitteutbrudd med tiltaksnivå A.
 
Vi erfarer stor pågang av besøkende til sykehjem og institusjoner og ser oss derfor nødt til å begrense antall besøkende.

 • Besøk begrenses til ett besøk per dag og inntil 2 besøkende samtidig.
 • Hver beboer kan ha inntil 5 personer som kommer på besøk, de samme 5 personer, så lenge vi er i tiltaksnivå A.
   

Avtales med avdelingen

Besøk avtales med avdelingen dagen før. Dersom både beboer og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt, for andre besøkende ber vi om at det holdes avstand på minimum 1 meter.

Før besøk avtales gjennomføres det en kartlegging for å avklare smittestatus med tanke på om besøk kan gjennomføres. Skjema får du ved henvendelse til institusjonen/sykehjemmet. Skjemaet makuleres etter at det er avklart om besøk kan gjennomføres.  

 

Til deg som skal besøke noen på institusjon eller sykehjem:

 • Avtal besøk med avdelingen senest dagen før du kommer. 
   
 • Alle besøkende bes om å registrere seg i digital besøkslogg. Bodø kommune bruker minegjester.no til dette formålet. Ved å skanne QR-kode, når du møter opp på besøksstedet, kan du registrere dine opplysninger på en enkel måte. Be om hjelp på stedet dersom du trenger veiledning og hjelp med registreringen. Besøkslogg benyttes kun til smittesporing ved smitteutbrudd og dine opplysninger slettes automatisk etter 14 dager. Dine rettigheter til vern om opplysninger, er ivaretatt og registreringer er unntatt offentligheten.
   
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs. Ta minst mulig på inventar/ møbler/ overflater.
   
 • Ved ankomst til sykehjemmet kontaktes avdelingen. Besøkende blir hentet av personalet.
   
 • Besøkende må bruke munnbind, fra de blir hentet ved hoveddør til besøket er over.
  • Vi kan dessverre ikke dele ut munnbind til besøkende og ber om at du har egen beholdning med munnbind til personlig bruk.
    
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt. 
   
 • Besøk skal gjennomføres på beboerrom 
   
 • Oppfordring og anbefalinger i dagens smittesituasjon er at pårørende eller andre ikke tar med beboer på biltur, butikk og lignende offentlige steder/rom, eller familiesammenkomster da det kan medføre stor risiko for å ta med seg smitte tilbake.
   
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.
   
 • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen.