Tjenestemottakere/ beboere kan motta besøk. Besøkende anmodes om å følge våre rutiner for besøk for å forebygge smittespredning til andre tjenestemottakere/beboere, medarbeidere og andre besøkende.

Det er en sterk anbefaling om å redusere antall nærkontakter/personer man omgås og opprettholde regelen om minimum 1 meter avstand. Av hensyn til tjenestemottakers situasjon ønsker vi å bistå med at dette overholdes og vi anmoder pårørende og andre besøkende om å bidra til det samme.  

Før besøk:

  • Avtal besøk på forhånd slik at smittevernrutiner kan følges på best mulig måte.
  • Vi ber om at det gjennomføres en kartlegging for å avklare smittestatus med tanke på om besøk kan gjennomføres. Skjema får du ved henvendelse til boligen du skal besøke. Ved karantene eller luftveisinfeksjon kan det i henhold til nasjonale regler ikke gjennomføres besøk. Skjemaet makuleres etter bruk.   

Ved besøk:

  • Ved ankomst til boligen: Ta kontakt med medarbeiderne og vent til du blir hentet.
  • Besøkende bes registrere seg i digital besøkslogg. Bodø kommune bruker minegjester.no til dette formålet. Ved å skanne QR-kode., når du møter opp på besøksstedet, kan du registrere dine opplysninger på en enkel måte. Be om hjelp på stedet dersom du trenger veiledning og hjelp med registreringen. Besøkslogg er unntatt offentlighet og benyttes kun til evt smittesporing og dine opplysninger slettes automatisk etter 14 dager.
  • Hold minimum 1 meter avstand til den du besøker og til medarbeidere. Avstand beskytter både deg selv og den du er glad i! Dersom både beboer og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt.  
  • Utføre håndhygiene/sprit hendene før og etter besøk, også ved besøk utendørs. Ta minst mulig på inventar/ møbler/ overflater
  • Besøkende anbefales å bruke munnbind fra de blir hentet ved hoveddør til de er inne i boligen til den de skal besøke. Besøkende anbefales også ha på munnbind inne i boligen til den de besøker, spesielt hvis det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.
    • Vi kan dessverre ikke dele ut munnbind til besøkende og ber om at du har egen beholdning med munnbind til personlig bruk.
  • Besøkende bør kun oppholde seg i beboerens leilighet/private rom, eventuelt at samvær gjennomføres utendørs.