75 55 50 00

Du er her:

Barnehagekontoret i Bodø

Barnehagesjefen og hennes kontor har et overordnet faglig ansvar for barnehagene i Bodø med særlig vekt på utviklingstiltak. I tillegg har kontoret ansvar for godkjenning og tilsyn av barnehager.

Bodø Rådhus

Foto: Lars Røed Hansen

Kontorets hovedoppgaver:

  • være pådrivere i utviklingsarbeid
  • støtte- og veiledningsfunksjoner overfor virksomhetene
  • igangsette/delta i utviklingsprosjekter
  • bidra til gode løsninger på tvers av tjenesteområdene gjennom tverrfaglig arbeid
  • utrede saker til politisk behandling
  • godkjenning og tilsyn av barnehager
  • ivareta samordnet opptak i forhold til både private og kommunale barnehager

Besøksadresse:

Rådhuset
Vollveien 30
8011 Bodø

Kontaktinformasjon

Barnehageopptak:
Telefon: 915 65 779
E-post: barnehageopptak@bodo.kommune.no

Lise Tronrud, barnehagesjef
Telefon: 75 55 6035 / 912 48 720
E-post: lise.tronrud@bodo.kommune.no

Kristin Magnussen, Barnehagefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 6033 
E-post: kristin.magnussen@bodo.kommune.no

Elin Elstad Karlsen, Barnehagefaglig rådgiver
Telefon: 75 55 6034
E-post: elin.elstad.karlsen@bodo.kommune.no

Lill Marit Grytnes, prosjektleder
Telefon: 75 55 6029   
E-post:  lill.marit.grytnes@bodo.kommune.no

Tone S. Horn, Konsulent
Telefon: 75 55 6032
E-post: tone.solbakk.horn@bodo.kommune.no