Her finner du søknadsskjema for lavere pris på barnehageplass og gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 - åringer. Når opplysninger fylles inn i skjema, beregnes pris på barnehageplass og gratis kjernetid. 

For å søke bruk elektronisk søknadsskjema.