Hva hvis jeg ikke får plass i de barnehagene jeg har valgt?

Ved hovedopptaket vil du få tilbud om plass i en annen barnehage.

Ellers i året søker du kun i de barnehagene du har valgt/prioritertr.

Hva om jeg bare ønsker å søke plass i barnehager i min bydel?

Da kan det ta lengere tid å få en barnehageplass. Hvis du har søkt innen 15.februar har rett på barnehageplass i Bodø, men det kan ikke garanteres tilbud i den bydelen du søker til.

Hva hvis jeg har fått plass i en barnehage som jeg ikke har valgt?

Da kan du gjøre ett av to valg:

  • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til de barnehagene du har søkt.
  • Du kan takke nei til plassen og stå på venteliste til de barnehagene du har søkt.
     
    • Når du takker nei har du ikke rett til et nytt tilbud om barnehageplass.