Ønskes bytte fra en barnehage til en annen skal ordinært søknadsskjema benyttes.
Du skal ikke logge inn for å søke.

Når bytte av barnehage innvilges:

  • Mister du plassen i nåværende barnehage.
  • Det er ikke mulig å takke nei til den nye plassen.
  • Oppstart i ny barnehage skjer etter endt oppsigelsestid i fra-barnehagen og etter avtale mellom barnehagene.

Overføringssøknader behandles ikke i juli og august.