Ønsker du å si opp barnehageplassen gjør du det på samme nettside som du søkte om plass. Du må logge deg inn på Min side med id-porten. Det er kun den foreldre som er registrert som hovedsøker eller regningsmottaker som kan si opp plassen.

  • Styrer i den enkelte barnehage behandler søknaden.
  • I kommunale barnehager er oppsigelsestiden 2 måneder.
  • Oppsigelsestid for private barnehager finnes i den enkelte barnehages vedtekter.
  • Det betales for plassen i oppsigelsestiden.