Kriterier ved opptak er som følger:

1. Opptak av barn etter barnehagelovens paragraf 13 (Må dokumenteres særskilt)

2. Søsken fra samme enhet

Ved ellers like forhold tas det avgjørende hensyn til barnets alder. De eldste barna prioriteres først.

Er du tilsatt i en bedrift som har inngått skriftlig avtale med en privat barnehageeier, kan du søke om bedriftsplass. Nærmere informasjon om dette får du hos din arbebeidsgiver.