Kriterier ved opptak er som følger:

1. Opptak av barn etter barnehagelovens paragraf 13 (Må dokumenteres særskilt)

2. Søsken fra samme enhet

Ved ellers like forhold tas det avgjørende hensyn til barnets alder.

Er du tilsatt i en bedrift som har inngått skriftlig avtale med en privat barnehageeier, kan du søke om bedriftsplass. Nærmere informasjon om dette får du hos din arbebeidsgiver.