En heltids barnehageplass koster 3040 kroner per måned i kommunale og private barnehager. Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg. I kommunale barnehager betaler du 270 kroner for mat per måned. Priser på mat i private barnehager finner du på den enkelte barnehages nettside.

Du betaler for elleve måneder i året, der juli er betalingsfri hvis barnet har avviklet fire uker ferie i løpet av barnehageåret.