Det kan være fordi Bodø kommune har mottatt mange søknader om lavere pris. Bahandlingstiden er maks 3 uker.

Vedtak sendes ut fortløpende etterhvert som søknaden blir behandlet. 

Svar sendes ut elektronisk via svar ut, og mottas i deres digitale postkasse. Har du ikke digital postkasse eller at posten ikke åpnes, sendes det ut svar per brev.