Familier som samlet tjente mindre enn 592 167 kroner i fjor, har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet. Du skal ikke betale mer enn seks prosent av samlet årslønn i fjor, for en barnehageplass.

Alle to, tre, fire- og femåringer i familier som samlet tjente mindre enn 566 100 kroner i fjor, har rett på 20 timer gratis barnehageplass per uke. Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Dokumentasjonskrav: 

  • Siste års skattemelding fra foresatt(e)/samboere i familien

Har dere vesentlig lavere inntekt som ikke fremkommer i siste års skattemelding skal det dokumenteres. Eksempler på dokumentasjon kan være:

  • Lønnsslipper (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)
  • Oversikt over utbetalinger fra Nav.
  • Fødselspenger, omsorgspenger, foreldrepenger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

 

Innvilges søknad om redusert pris:

  • Gjelder den fra måneden etter den er innvilget.
  • Gjelder den for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår.