Straumbo bokollektiv har også hatt fokus på aktiviteter for beboere. Samarbeidet med Petrineklubben, som består av pårørende, ansatte og andre frivillige fra lokalmiljøet, har vært positivt og fruktbart. Det en nå etablert faste aktiviteter for beboere på Straumbo og for de som bor i leilighetene i tilknytning til Straumbo. Her kan nevnes trim, ettermiddagskaffe, turer i lokalmiljøet, solfest, juletrefest osv.