Dette er et tilbud til elever fra grunnskole og videregående skole som et ukentlig læringstilbud i Bratten aktivitetspark.

Elevene får delta i varierte aktiviteter som: RC-bil, snekring, matlaging i gapahuken, ATV-kjøring, aking, frisbeegolf og fisking. Alle aktivitetene går inn i den enkelte elevens opplæringsplan.

I 2012 ble tilbudene endret fra kun ATV-kjøring til å omfatte flere varierte aktiviteter.

Dette førte til gode tilbakemeldinger fra brukerne; de fleste satte pris på en mer variert hverdag på Bratten. Det setter oss også i bedre stand til å oppfylle den enkelte elevens individuelle behov og forutsetninger.