75 55 50 00

Du er her:

Årsregnskap

Her er en oversikt over de siste årsregnskapene.

Skal leveres revisor 15. februar.

Skal deretter gjennom Kontrollutvalget normalt i april, for politisk behandling i Mai.