Årsregnskap

Her er en oversikt over de siste årsregnskapene. Skal leveres revisor 15. februar. Skal deretter gjennom Kontrollutvalget normalt i april, for politisk behandling i Mai.