• Gjøre de nye nettsidene best mulig
  Få alle nye funksjoner til å fungere. Tilpasse drift av nettsidene mest mulig effektivt.
   
 • Bruke kommunikasjonsstrategien i hele kommunen
  Vise at vi gjør handling av ordene. 
   
 • Utvikle fotobanken
  Størst mulig omfang av kommunens foto, godt merket. Med kvalitet som forutsetning.
  ​​​
 • Få på plass ny grafisk profil
  Kommunens nye profil og uttrykk skal gjennomført brukes i alle deler av kommunens virksomhet.
   
 • Jobbe aktivt med språket vi bruker i all kommunikasjon.
  Fokus på klarspråk. Opplæring og kursing både internt og eksternt. Alle skal kunne forstå det vi formidler, og benytte seg av budskapet de får.