75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Rita Aamodt

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Rita B Svenning Knudsen

HO Hjemmetjenester

Rita Blix Mevik

Byteknikk Service

+4775554415

Rita Ellefsen

Undervisningssjef

+4775557770

Rita Garnes

Tildelingskontoret

+4775554177

Rita Haavin

Helsesøster- og Jordmortjenesten

+4775557352

Rita Hamre

Mørkved sykehjem 1 etasje

75 55 58 66

Rita Helen Perly Njålla

Hjemmetjenesten Tverlandet/Nattjenesten

+4775554602

Rita Henriksen

Jentortsletta barnehage - styrer

+4775556340

Rita Herdis Christensen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Rita Irene Navjord

Renholdsseksjonen

75 55 79 00

Rita Karlsen

Hunstad Øst barnehage

+4775556330

Rita Karlsen

HO Hjemmetjenester

+4775557039

Rita Langnes

Hjemmetjenesten Tverlandet/Nattjenesten

+4775557171

Rita Lorentzen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Rita Marianne Hansen

Saltstraumen barnehage

Rita Marie Amundsen

Barneverntjenesten

75 55 55 40

Rita Merete Jakobsen

HO Institusjoner

+4775555850

Rita Nohr

Undervisningssjef

+4775556650

Rita Opdal Robertsen

Støver skole

+4775556940

Rita S Wik

Kemnerkontoret

+4775555839

Rita Schjetne

Miljøtjenesten

+4775554605

Rita Støver

Driftskontoret

Rita Sund Kornberg

HO Institusjoner

+4775555630

Rita Synnøve Strand

Roald Grimstad

Miljøtjenesten

Roar Bratland Erichsen

Grunn og Utviklings kontoret UE

+4775555934

Roar Jahn Trondsen

Geodata

+4775555387

Roar Kristiansen

Alstad Barneskole

75 55 65 00

Roar Magnus Fische

Byteknikk Vann/avløp

Roar Martin Stenersen

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Robert Erling Nilsen

Mørkvedmarka barnehage

+4775556290

Robert Hong Skavhaug

Bodøsjøen skole

+4775557300

Robert Kosmo

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Robert Simonsen

Nav-kontoret

75 55 55 40

Roger Asbjørn Baade

Undervisningssjef

+4775556530

Roger B. Fredriksen

Innkjøpskontoret

+4775593607

Roger Balstad

Miljøtj. Rønvikveien 11

+4775557860

Roger Brækka

Byteknikk Vann/avløp

+4775554446

Roger Dalsbø

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555335

Roger Frantzen

HO Institusjoner

+4775593133

Roger Ilstad

Byggdrift

+4775557760

Roger Jenssen

Grunn og utviklingskontoret - Leder

+4775555943

Roger Johansen

Stormen bibliotek

Roger K. Barclet

Flyktningkontoret

Roger Kildahl

Byteknikk Vann/avløp

Roger Nikolaisen

Oppfølgingstjenesten 3

75 55 70 30

Roger Pedersen

Byteknikk Vei

Roger Wikerøy

Byteknikk Vann/avløp

75 55 44 00

Roger Williams

Anlegg

911 54 228