75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Mona Helen Aasen

Bodø voksenopplæring

+4775556500

Mona Helen Thomassen

PPT

+4775556530

Mona Hilde Aune

Saltstraumen barnehage - styrer

Mona Holten

Rønvik skole

+4775556860

Mona Iren Freding

Renholdsseksjonen

Mona Johansen

Barneverntjenesten

75 55 55 40

Mona Jæger Lyngmo

Miljøtjenesten

+4775554129

Mona Karlsen

Kommunadirektør HS - Stab

+4775554123

Mona Kilen

Barneverntjenesten

75 55 55 20

Mona Kristin Karlsen

Tildelingskontoret

+4775554182

Mona Laura F Svendsen

Renholdsseksjonen

Mona Lindal

Næring og Etablering

+4775555111

Mona Lisa Fridtjofsen

Undervisningssjef

+4775557700

Mona Myrland

Undervisningssjef

+4775557760

Mona Negård

Kommuneadvokat

+4775555025

Mona Nergård

Barneverntjenesten

75 55 55 69

Mona Nilsen Strand

Alstad Barneskole

+4775556500

Mona Olsen Ørnes

Rehabiliteringstjenesten

+4775554304

Mona Remmen

Østbyen skole

+4775557600

Mona Skoglund Karlsen

Undervisningssjef

+4775556860

Mona Sofie Kvarsnes

Undervisningssjef

+4775556860

Mona Tennebø-Isak

Hjemmetjeneste Saltstraumen/Straumbo

+4775554300

Mona Unosen

Undervisningssjef

75 55 74 92

Mona Åse Kristensen

Kemnerkontoret

+4775555140

Mona-Johanne Sandvik

Sølvsuper helse- og velferdssenter

+4775593011

Mona-Lisa Rosvoll

HO Institusjoner

+4775555864

Monica I S Landaas

Helsekontoret

75 55 70 00

Monica Alstad

Undervisningssjef

75 55 65 91

Monica Angelsen

HO Institusjoner

+4775593000

Monica Anita Røshagen

Undervisningssjef

+4775556530

Monica Baumann

Miljøtjenesten

75 55 54 30

Monica Boholm

Barne- og Familieenheten

+4775557703

Monica Brækka Thomassen

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Monica Cecilie Hartz-Ressem

Undervisningssjef

+4775557700

Monica Eikås

Mørkvedmarka skole

+4775556800

Monica Eivik

Sølvsuper Mellombølgen

+4775593123

Monica Ellingsen

Undervisningssjef

+4775556900

Monica Fredriksen

Skjerstad oppvekstsenter

75 55 48 55

Monica Grytvik Berg

Kemnerkontoret

+4775555141

Monica Gyamera

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Monica Hasselberg

Miljøtj. Rønvikveien 11

+4775593000

Monica Helgesen

Sølvsuper Langbølgen

75 59 30 40

Monica Jeanette Naurstad

Mørkved sykehjem 1 etasje

+4775554542

Monica Jenny Andreassen

Miljøtjenesten

+4775555740

Monica Johansen

Driftskontoret

Monica Johansen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Monica Johnsløv Antonsen

Barneverntjenesten

75 55 55 65

Monica Kulseng Røsnes

Bjerkeng miljøbarnehage

+4775556200

Monica Laxå

HO Institusjoner

+4775554612

Monica Mikkelborg Johnsen

HO Institusjoner

75 55 72 80