75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Mariann Myrland

Miljøtjenesten

+4775557861

Mariann Myrås

HO Hjemmetjenester

+4775554300

Mariann Skålvold

Barnehage

+4775556351

Mariann Strømsvik

Kjerringøy barnehage

75 55 61 70

Mariann Vading Hartveit

Løding skole

+4775554860

Marianne Amdam

Grunnskole

Marianne Andreassen

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Marianne Arnesen

Bokollektiv Gamle riksvei 18

+4775554395

Marianne Bahr Simonsen

Næring-, utvikling- og landbrukskontoret

Marianne Beathe Ellingsen

HO Institusjoner

+4775554600

Marianne Benoni

HO Hjemmetjenester

Marianne Birkeland

HO Institusjoner

Marianne Bjørklund

HR kontoret - Personal

+4775555049

Marianne Brunes

Servicetorget

+4775553302

Marianne Drolsum

Tildelingskontoret

+4775554197

Marianne Elvheim

Undervisningssjef

+4775556560

Marianne Gullvik

Sentrum/Rønvik Familiesenter

+4775555442

Marianne Hammersten

Stormen KF

975 41 597

Marianne Hustad

Barne- og Familieenheten

+4775555508

Marianne Irene Fredriksen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Marianne Isaksen Skogstad

Aspåsen skole

75 55 66 70

Marianne Iselin Titland

Undervisningssjef

+4775556860

Marianne Jakobsen

Barnehage

+4775556250

Marianne Jensen Sivertsen

Hjemmetjeneste Sentrum/Alstad

+4775554705

Marianne Jørgensen Vaag

Aspåsen skole

+4775556670

Marianne Kristensen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Marianne Kvig

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Marianne Leiråmo

HO Institusjoner

+4775554600

Marianne Moland

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

75 55 40 30

Marianne Mosand

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Marianne Nikolaisen

Gjæran Barnehage

+4775556320

Marianne Nystad

Miljøtj. Garnveien

+4775557280

Marianne Olsen

Kjerringøy barnehage

Marianne Pettersen

Rehabiliteringstjenesten

+4775554365

Marianne Pettersen

Undervisningssjef

+4775556814

Marianne Raanes Overaa

HO Institusjoner

+4775554600

Marianne Robertsen

Barne- og Familieenheten

+4775555514

Marianne Sigrun Hunstad

Miljøtjenesten

+4775557861

Marianne Siiri

Byplan

+4775555337

Marianne Sivertsen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Marianne Skålvoll

Miljøtjenesten

75 55 58 58

Marianne Solberg

Miljøtjenesten

Marianne Steen Hernes

Sentrum sykehjem 1 og 4 etasje

+4775554535

Marianne Strøm

Bodø voksenopplæring

+4775556600

Marianne Thomassen

Sølvsuper Mellombølgen

+4775593123

Marianne Tymi Grønmo

Undervisningssjef

755567015

Marianne Vangen

Løding barnehage

75 55 62 70

Marianne Vigerust Myrvoll

Undervisningssjef

+4775557300

Marianne Vik

Helsekontoret

+4775557000

Marie Andreassen

Miljøtj. Rønvikveien 11