75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Kristoffer Bjørknes

Undervisningssjef

Kristoffer Elvevoll

Byteknikk Forvaltning

+4775555380

Kristoffer Karlsen

Miljøtj. Garnveien

Kristoffer Larsen Seivåg

Byplan

+4775555384

Kristoffer Madsen Andersen

HO Institusjoner

+4775555630

Kristoffer Nohr Unstad

Asphaugen barnehage

Kristoffer Sandstrak

HO Institusjoner

Kristrun Kristinsdottir

Fysioterapi, logopedi og friskliv

75 55 58 43

Kurs 111

Kurs102

75 55 71 00

Kurs112

Kursrom - postården

Kurs211

Personal

Kurt B. Kristiansen

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Kurt Danielsen

Undervisningssjef

+4775556431

Kurt Henrik Kristiansen

Driftskontoret

+4775556533

Kurt Rune Martinussen

Bodø

+4775557405

Kurt-Arne Brannfjell

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555308

Kurt-Roger Jacobsen

Nav-kontoret

Kyrre Per Didriksen

Næring og Etablering

+4775555115

Laila Annie Røsnes

Miljøtjenesten

Laila B. Kristiansen

HO Hjemmetjenester

75 55 72 50

Laila Corros Thronseen

Driftskontoret

Laila Enstad

HO Institusjoner

Laila G Olsen

Barnehage

+4775556290

Laila Hansen

Miljøtjenesten

+4775557440

Laila Heian

HO Hjemmetjenester

75 55 56 80

Laila Herstad

Bodø Legevakt

75 55 94 32

Laila Holmvaag

Stormen KF

Laila I E Haldorsen

HO Hjemmetjenester

+4775554600

Laila Irene Eide

Miljøtjenesten

+4775555732

Laila Irene Engen

Helsekontoret

Laila Katrin Storå

Furumoen sykehjem

+4775554903

Laila Lervåg

Miljøtj. Dag og avlastning

+4775557860

Laila Mjelde

Sentrum sykehjem 1 og 4 etasje

+4775554512

Laila S Skille Selfors

Bogodt

+4775557890

Laila Solaas

Kjøkkendrift - leder

+4775554560

Laila Sæthre

HO Institusjoner

Laila Troskog

Sølvsuper Dag- og Aktivitetsentrene

+4775593000

Laila Wilhelmsen

Helsekontoret

+4775557000

Laila-Cathrin Jakobsen

HO Institusjoner

+4775593143

Laiq Shah Ghoulami

HO Institusjoner

Lars Anderssen

Miljøtjenesten

75 55 54 20

Lars Bang

Seksjon idrett og friluft - Leder

+4775556053

Lars Børre Elsbak

Undervisningssjef

+4775556670

Lars Børre Vangen

Byteknikk Vei

+4775554457

Lars Chr Nilsen Utvik

Geodata

+4775555393

Lars Dalen

Undervisningssjef

75 56 11 21

Lars Even Stornes

Undervisningssjef

+4775556900

Lars Gommerud

Undervisningssjef

Lars Gøran Skogheim

Renholdsseksjonen