75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Heidi Gabrielsen

Rønvik legesenter

+4775586010

Heidi H Fagervik

Nav-kontoret

+4781581018

Heidi Hansen

Bokollektiv Gamle riksvei 18

75 55 58 59

Heidi Hovde Moen

HO Hjemmetjenester

Heidi Iren Moen Andersen

Hunstad barneskole

75 55 79 00

Heidi J Vanderloock

Barne- og Familieenheten

+4775555761

Heidi Jensen

HO Institusjoner

+4775555850

Heidi Kristin Arntzen

Undervisningssjef

+4775556620

Heidi Kristin Giseth

Sentrum barnehage - styrer

+4775556151

Heidi Kristoffersen

Barnehage

Heidi Lubinski Hansen

HO Hjemmetjenester

+4775557890

Heidi Marie Kringsjaa Skallerud

Miljøtjenesten

Heidi Merete Hansen

Barnehage

+4775556250

Heidi Merethe Torbergsen

Undervisningssjef

+4775556861

Heidi Navjord

HR kontoret - Kompetanse og Rekrutering

+4775555033

Heidi Nilssen

Hjemmetjeneste Sentrum/Alstad

75 55 46 00

Heidi Næss

Undervisningssjef

+4775556860

Heidi Pedersen

Saltvern skole

+4775556700

Heidi Robertsen

Salten Regionråd

Heidi Skogen Ditlefsen

Miljøtjenesten

+4775557862

Heidi Skogstad Hansen

Undervisningssjef

+4775556454

Heidi Tone Hermansen

Vollsletta Sykehjem

+4775555630

Heidi Vinje

HO Hjemmetjenester

+4775554913

Helen Elisabeth Elster

Undervisningssjef

+4775556620

Helen Hillersøy

Miljøtj. Villa Vinkel/Lillebølgen

+4775554500

Helen Hillevi Ruud

Flyktningkontoret

+4775554030

Helen Kristin Hagen

HO Institusjoner

+4775554500

Helen Lauritzen

Undervisningssjef

+4775557770

Helena Espejord Jakobsen

Østbyen skole

Helene Gagnum

Miljøtjenesten

+4775557860

Helene Halland

HO Institusjoner

+4775593000

Helene Johansen Våtvik

Undervisningssjef

Helene Konstanse Scheie

Teknisk avdeling stab

+4775555206

Helene Kvandal

Miljøtj. Trollmyra

+4775555735

Helene Larsen

Hjemmetjeneste Sentrum/Alstad

+4775554714

Helene Lund Jarlodd

Barne- og Familieenheten

+4775554395

Helene Lyngeng

Bodøsjøen skole

+4775556900

Helene Mikalsen Løkaas

HO Institusjoner

+4775555850

Helene Nyheim

Miljøtj. Dag og avlastning

Helene Rylandsholm

Miljøtjenesten Sentrum

Helene Seljeås

HO Hjemmetjenester

Helga Aase Svendsen

Undervisningssjef

Helga Vik

Grunn og Utviklings kontoret UE

+4775555935

Helge Inge Baraa

Undervisningssjef

+4775556860

Helge Jenssen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Helge Wæge

Undervisningssjef

+4775557700

Helle Hansen

Undervisningssjef

+4775556500

Helle Kristin Våheim

Miljøtjenesten

Helle Muller

Bodøsjøen skole

Helle Nyberg

Miljøtjenesten