75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Anders Ch Fløttkjær

Skjerstad hjemmetjeneste

+4775554900

Anders Christensen

Bodø kulturskole

+4775556650

Anders Eimhjellen Blom

Undervisningssjef

75 55 68 00

Anders Eivik

Tillitsvalgte

+4775555805

Anders Hammer

HO Hjemmetjenester

75 55 70 30

Anders Hunstad

Mørkved sykehjem 1 etasje

+4775554600

Anders Jakobsen

Bodø

Anders Kristensen

Hovdejordet

Anders Larsen

Undervisningssjef

+4775556530

Anders Navjord Karlsen

Miljøtjenesten

+4775555736

Anders Sarassen

Tillitsvalgte

+4775554700

Anders Simonsen

Byteknikk Forvaltning

+4775555314

Anders Solbakken

Undervisningssjef

+4775556620

Anders Stokland

Undervisningssjef

+4775556530

Andre Arnestad

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

75 55 70 45

Andrea Gransjøen

Miljøtjenesten

Andrea Langmo

Jentoftsletta barnehage

+4775556170

Andrea Langwell

Miljøtjenesten

Andrea Muceba

Byteknikk Vann/avløp

Andrea Ness

Miljøtj. Ramnflågveien 1-11

+4775555735

Andrea Ohna Harjo

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

+4775555519

Andrea Sogn Ness

Gjæran Barnehage

Andrea Solum

HO Institusjoner

Andrea Steen Hernes

Miljøtjenesten

Andrea Ulvang

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Andreas Bjørndal

Regnbuen barnehage

+4775556350

Andreas Frønning Olsen

Saltvern skole

+4775556700

Andreas Grubstad Paulsen

Barnas hus barnehage

75 55 68 40

Andreas Harry Solheim Knutson

HO Institusjoner

+4775555850

Andreas Inderhaug

HO Hjemmetjenester

Andreas Klingan Folgerø

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

Andreas Krogh

Rehabiliteringsavdelingen

Andreas Køhn

Miljøtjenesten

Andreas Lea

Produksjonsavdeling

Andreas M Kvarsnes

Hunstad Fritid

Andreas M Tømmerås

Miljøtjenesten

Andreas Magnus Nilsen

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Andreas Mørch Lind

Rønvik skole

+4775557760

Andreas Nicolaisen

Undervisningssjef

+4775557700

Andreas Ryan

Byteknikk Forvaltning

+4775555317

Andreas Skindlo

110-nødsentral

Andreas Sleipnes

Undervisningssjef

+4775556453

Andreas Tymi

Undervisningssjef

Andreas Wullum

Miljøtjenesten

Andrej Stepanov

Undervisningssjef

+4775556650

Andrine Amundsen

HO Institusjoner

Andrine Felberg Jørgensen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Andrè Liland Trondsen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Ane Birgitte Berg

Miljøtjenesten

7555786075555735

Ane Handegård

Undervisningssjef

+4775556900