75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Birgit Hennie Brandtzæg

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Birgit Åshild Andersen

Barnehage

+4775556340

Birgith Anita Lyngmo

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Birgitte Andersen

HO Hjemmetjenester

+4775554363

Birgitte G. Støving

HO Hjemmetjenester

+4775557250

Birte Sivertsen Arnsby

Barneverntjenesten

Birthe Nyheim

Skaug oppvekstsenter

Bitte Laila K Aasegg

Barnehage

+4775556310

Bitte Laila K Aasegg

Stokkvika barnehage - styrer

+4775556310

Bjarnhild Johnsen Hagh

HO Hjemmetjenester

+4775555680

Bjørg Andersson

Bodø Legevakt

+4775557000

Bjørg Ellingsen

Kultur

Bjørg Hansen

BV Barn

75 55 55 45

Bjørg Hanssen

Renholdsseksjonen

75 55 77 00

Bjørg Irene Apeland

Psykologtjenesten

+4775555539

Bjørg Marit Geil Rotvik

Sølvsuper Langbølgen

+4775593143

Bjørg Oddny Bjerk

Miljøtjenesten

+4775555735

Bjørg Sylva Olaisen

HO Institusjoner

+4775555863

Bjørk-Guinevere K Eide

HO Institusjoner

+4775557660

Bjørn Didriksen

Digitaliserings- og IKT kontoret

+4775593559

Bjørn Egil Pedersen

Byteknikk Vei

Bjørn Egil Østbye Andreassen

HO Institusjoner

Bjørn Engan

110-nødsentral

+4775557400

Bjørn Fredrik Arntsen

HO Institusjoner

+4775557660

Bjørn Godal

salten regionråd

+4795068985

Bjørn Helge Karlsen

Stab UE

+4775555947

Bjørn Håvard Stamnes

Kultur

+4775556054

Bjørn Inge Furunes

Digitaliserings- og IKT kontoret

+4775593567

Bjørn Ingvar Tobiassen

Sentrum sykehjem 1 og 4 etasje

+4775554500

Bjørn Ivar Mikkelborg

Byteknikk Vann/avløp

Bjørn Klippenberg

Bodø

Bjørn Melå

Hålogalandsgata 131 bolig

+4775557030

Bjørn Svendsen

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 55

Bjørn Tore Hansen

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Bjørn Tore Olsen

Miljøtjenesten

75 55 54 30

Bjørn Tore Olsen

Stab NU

+4775555101

Bjørn inge Hansen

Byteknikk Service

+4775554414

Bjørn Ånonli

Byteknikk Vann/avløp

75 55 44 00

Bjørn-Inge Ingvaldsen

Byteknikk Drift/produksjon

+4775554411

Bjørn-Olav Lund

HO Institusjoner

+4775555630

Bjørnar Dagfinn Jensen

Byteknikk Drift/produksjon

75 55 44 00

Bjørnar Myrvoll

Miljøtj. Vollsletta 10

Bjørnar N. Hermundstad

Løpsmark skole

+4775556900

Bjørnar Olsen

Byteknikk Drift/produksjon

Bob Skjelstad

Byteknikk Park/idrett

+4775554400

Bodil A Rystad

Administrasjon

Bodil A. Arntzen

Løpsmark skole

75 55 69 00

Bodil Egerdal

HR kontoret - lønn

+4775555066

Bodil Friis

Barneverntjenesten

Bodil Helmersen

Barneverntjenesten

75 55 55 33