75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Tone Elisabeth Olsen

Barneverntjenesten

75 55 55 16

Tone Elise Elstad

HO Institusjoner

Tone Helene Frydenlund

Kommunadirektør HS - Stab

+4775554117

Tone Iren Meløysund

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Tone Iversen

Sentrum/Rønvik Familiesenter

+4775555449

Tone Jenssen

HO Institusjoner

+4775557660

Tone Johanne Sandvik

Plan- og samfunnskontoret

+4775557760

Tone Johansen

Undervisningssjef

+4775556500

Tone Karin Espejord

Undervisningssjef

+4775556700

Tone Kjerkreit

IP koordinator

+4775555503

Tone Kristin Krey Dising

Grunnskolekontoret

+4775556014

Tone Kristine Sæterhaug

HO Institusjoner

+4775593123

Tone Langen

Undervisningssjef

+4775556700

Tone Lise Haugen

HO Institusjoner

75 59 30 20

Tone Løvdahl

Undervisningssjef

+4775557770

Tone M Skjelstad Jakobsen

Byteknikk Park/idrett

+4775554400

Tone Mari Røsnes

HO Hjemmetjenester

Tone Merethe Antonsen

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Tone Merethe Gundersen Opli

Undervisningssjef

75 55 60 42

Tone Nancy Helen Grytvik

Undervisningssjef

+4775556530

Tone Norskott

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Tone Nystad

Barnehage

+4775556250

Tone Roberg Fygle

Undervisningssjef

+4775556700

Tone Solbakk

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten

+4775555515

Tone Solbakk Horn

Barnehagekontoret

+4775556032

Tone Susanne Engan

Hjemmetjenesten Tverlandet/Nattjenesten

+4775554605

Tone Wollan

Flyktningkontoret Drift

+4775554032

Tone-Kristin Klæboe

Saltvern skole

+4775556700

Tone-Lise Lyngeng

Bodø voksenopplæring

+4775556602

Tone-Lise Seldorsen

HO Institusjoner

+4775555850

Tone-Lise Waldemarsen

Undervisningssjef

+4775556560

Tone-Mariann Haugmo

Miljøtj. Kongensgate 14 2 og 3 etasje

+4775555415

Tone-Merethe Åseng

Barnehage

+4775556290

Tonje Andrea Larsen

HO Institusjoner

+4775557660

Tonje Bach Eliassen

HO Institusjoner

75 59 30 40

Tonje Breivik

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Tonje Dokmo

Miljøtj. Dag og avlastning

+4775557440

Tonje Gerhardsen

Miljøtjenesten

Tonje Hadsel

Undervisningssjef

+4775556900

Tonje Halonen

Undervisningssjef

Tonje Helen Pedersen

Barnehage

+4775556200

Tonje Iversen Fjordtun

Jentoftsletta barnehage

+4775556340

Tonje Klæboe Mardal

Mørkved Sykehjem

Tonje Kristine Netskar

HO Hjemmetjenester

75 55 56 83

Tonje Mariell Wik

HO Institusjoner

+4775557660

Tonje Nilsen Dahl

Undervisningssjef

75 59 30 40

Tonje Rasmussen

HO Institusjoner

+4775593096

Tonje Schjølberg

Villa Vekst

948 40 785

Tonje Solhaug Joakimsen

Østbyen skole

Tonny Blom-Stenbakk

Boligkontoret

+4775554223