75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Stig Bjarne Hanssen

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555324

Stig Christoffer Solli

Geodata

+4775555296

Stig Hedly Andreassen

Tillitsvalgte

+4775557561

Stig Magne Rikardsen

Bratten aktivitetspark leder

+4775593271

Stine Busterud

Rehabiliteringsavdelingen

+4775554300

Stine Eilertsen

Miljøtjenesten

+4775555740

Stine Eliassen Biti

Skolehelsetjenesten

+4775556424

Stine Fredriksen

Miljøtjenesten

Stine Haneberg Johansen

Undervisningssjef

+4775556860

Stine Helen Rostad Hole

Undervisningssjef

+4775556500

Stine Holmvåg Pettersen

HO Hjemmetjenester

Stine Huus

HO Institusjoner

Stine Håvemoen

HO Institusjoner

+4775554500

Stine Kvikstad Christensen

Miljøtjenesten

75 55 56 80

Stine Langwell

HO Institusjoner

+4775557860

Stine Lauritsen Johansen

Vollsletta Sykehjem

+4775554605

Stine Lind Solvoll

Miljøtjenesten

Stine Lise Brandt

Miljøtjenesten

Stine Lise Solhaug

HO Hjemmetjenester

75 55 70 30

Stine Løvaas

Miljøtj. Kongensgate 14 2 og 3 etasje

+4775555415

Stine Mari Johansen

HO Institusjoner

75 55 43 96

Stine Maritza Jæger

Sentrum sykehjem 3. etasje

Stine Merete Hilling

Barneverntjenesten

75 55 55 40

Stine Mygland Vanderloock

Mørkvedmarka skole

+4775556800

Stine Myrvoll

Stadiontunet Sykehjem 3 etasje

+4775555850

Stine Sarre

Helsekontoret

+4775554770

Stine Sivertsen

Helse- og sosialavdelingen

905 34 942

Stine Sjøfors

Miljøtj. Lillevollen/Vollveien

Stine Solvang

Undervisningssjef

+4775556560

Stine Steinsvik Bertnes

Stormen bibliotek

468 17 414

Stine Wike

Undervisningssjef

+4775556620

Stine Wisth Gundersen

Miljøtjenesten

+4775557280

Stine-Elisabeth Moldjord

Barneverntjenesten

+4747675608

Stine-Kathrin Strømholt

Skolehelsetjenesten

+4775557000

Stine-Marie Nilsen

Miljøtj. Kongensgate 14 4 og 5 etasje/Utegruppa

75 55 54 20

Sture Wisth

Driftskontoret

75 55 73 07

Sturla Aam-Quabeck

Helsekontoret

Sturla Hagen

Stormen KF

Sturla Roti

110-nødsentral

Ståle Ellefsen Aasjord

Grunnskolekontoret

+4775556041

Ståle Enge

Byteknikk Drift/produksjon

+4775554431

Ståle Kjellås

Hunstad Øst barnehage

+4775556330

Ståle Novik

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 64

Ståle Petter N Asplund

Byteknikk Forvaltning

+4775557436

Ståle Tennevoll

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775554400

Sucdi Ali Jirde

Sølvsuper Langbølgen

75 59 30 40

Suhair Nourhassen Yassen

HO Institusjoner

+4775554600

Sunan Khamsee

HS

75 55 58 58

Sunniva C.Mollan Skogholt

HO Hjemmetjenester

+4775554535

Sunniva Elisabeth Davis

HO Institusjoner

+4775555630