75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Laila Enstad

HO Institusjoner

Laila G Olsen

Barnehage

+4775556290

Laila Hansen

Miljøtjenesten

+4775557440

Laila Heian

HO Hjemmetjenester

75 55 56 80

Laila Herstad

Bodø Legevakt

75 55 94 32

Laila Holmvaag

Økonomi- og Administrasjon

Laila I E Haldorsen

Hjemmetjeneste Saltstraumen/Straumbo

+4775554600

Laila Irene Eide

Miljøtjenesten

+4775555732

Laila Irene Engen

Helsekontoret

Laila Katrin Storå

Furumoen sykehjem

+4775554903

Laila Lervåg

Miljøtj. Dag og avlastning

+4775557860

Laila Mjelde

Sentrum sykehjem 1 og 4 etasje

+4775554512

Laila S Skille Selfors

Bogodt

+4775557890

Laila Solaas

Kjøkkendrift - leder

+4775554560

Laila Sæthre

HO Institusjoner

Laila Troskog

Sølvsuper Dag- og Aktivitetsentrene

+4775593000

Laila Wilhelmsen

Helsekontoret

+4775557000

Laila-Cathrin Jakobsen

Sølvsuper Langbølgen

+4775593143

Laiq Shah Ghoulami

HO Institusjoner

Lars Anderssen

Miljøtjenesten

75 55 54 20

Lars Bang

Seksjon idrett og friluft - Leder

+4775556053

Lars Børre Elsbak

Undervisningssjef

+4775556670

Lars Børre Vangen

Byteknikk Vei

+4775554457

Lars Chr Nilsen Utvik

Geodata

+4775555393

Lars Dalen

Undervisningssjef

75 56 11 21

Lars Even Stornes

Løpsmark skole

+4775556900

Lars Gommerud

Undervisningssjef

Lars Gøran Skogheim

Renholdsseksjonen

Lars Hansen

Lars Jensen

Oppfølgingstjenesten 1

Lars Magne Georgsen

Grønnåsen skole

+4775556565

Lars Marius Larsen

Miljøtj. Villa Vinkel/Lillebølgen

Lars Nicolaysen

Bad

Lars Petter Næss

HO Institusjoner

Lars Petter Rekkedal

Undervisningssjef

+4775557900

Lars Strandem

Undervisningssjef

+4775557600

Lars Tommy Jørgensen

Saltvern skole

+4775557030

Lars Tore Olsen

Støver skole

+4775556940

Lars-Martin Nedrevåg

HO Institusjoner

75 55 76 72

Lasse Ruben Olsen

Undervisningssjef

+4775557300

Latifa Awarid

Rønvik/Nordsia hj

Laura Elisabeth Hammar

Åpen barnehage

75 55 61 50

Laura Ojamets

Miljøtjenesten

Lea Louise Videt

Undervisningssjef

+4775557770

Lehn-Karin Seivåg

Mørkved sykehjem 2 etasje

+4775554600

Leif Børje Marstrander

Kultur

959 30 393

Leif Håkestad

Kultur

+4775593291

Leif Nygårdsæter

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 00

Leif Traasdahl

Sentrum/Rønvik Familiesenter

+4775557340

Leif Åge Holmstrøm

Boligkontoret

75 55 42 29