75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Kristian Mevik

Bodø

Kristian Nikolaisen

Mørkvedmarka skole

+4775556800

Kristian Svendsen

Miljøtjenesten

+4775555630

Kristian T F Aanensen

Flyktningkontoret

Kristian Varnes

FDVU - Leder

994 38 550

Kristin Alfheim Vinje

HO Hjemmetjenester

75 55 43 60

Kristin Andreassen

Rønvik skole

+4775556860

Kristin Aspelund

Byteknikk Plan og Utbygging

+4775555353

Kristin Benedikte Ruud

Miljøtjenesten

+4775557280

Kristin Berg

Saltvern skole

75 55 67 00

Kristin Betten

Barnehage

+4775556250

Kristin Borge Fredriksen

HO Hjemmetjenester

+4775554600

Kristin Bygd Pedersen

Miljøtjenesten

+4775555735

Kristin Danielsen

Undervisningssjef

+4775556840

Kristin Ekker

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Kristin Estensen

Ergoterapi og hverdagsmestring

+4775554339

Kristin Estensen

Hålogalandsgata 131 bolig

+4775557030

Kristin Felberg Jørgensen

HO Hjemmetjenester

+4775555840

Kristin Gjelseth

Miljøtj. Lillevollen/Vollveien

+4775557861

Kristin Hals Kummernes

Undervisningssjef

+4775556650

Kristin Haugen

Bodø Spektrum KF

481 33 322

Kristin Henriksen Hegbom

HO Hjemmetjenester

Kristin Heyeraas

Miljøtj. Dag og avlastning

+4775555730

Kristin Higraff

Bodø Legevakt

+4775557000

Kristin Kristensen

Undervisningssjef

+4775556900

Kristin Kvamme Pettersen

Hunstad ungdomsskole

+4775556452

Kristin Leifseth Ellingsen

Mørkved/Tverlandet Familiesenter

Kristin Mikkelsen

HO Institusjoner

Kristin Nesbak

Hjemmetjeneste Skjerstad/Furumoen sykehjem

75 55 49 00

Kristin Opheim Steinbakk

Miljøtjenesten

+4775557862

Kristin Roten

Miljøtj. Dag og avlastning

Kristin Schjenken Navjord

Barne- og Familieenheten

+4775555511

Kristin Skråmm

Undervisningssjef

+4775556456

Kristin Staulvik

Undervisningssjef

+4775556530

Kristin Stavnes Jordbru

Byplan

+4775555357

Kristin Synnøve Magnussen

Barnehagekontoret

+4775556033

Kristin Sætrum

Undervisningssjef

+4775556430

Kristin Tennes

Østbyen skole

+4775557600

Kristin Thorshaug-Jensen

Sølvsuper Bølgen

+4775593000

Kristin Tømmerberg

Barnehage

+4775556240

Kristin Vangtun

HO Institusjoner

Kristin Vigdisdatter Berg

Mørkved/Tverlandet Familiesenter

+4775556069

Kristin Wisth Gundersen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Kristina A S Fagerli

Undervisningssjef

+4775556800

Kristina Benonisen

Mørkved Sykehjem

75 55 46 43

Kristina Engelsaas

Barnehage

+4775556250

Kristina Grundstrøm

HO Institusjoner

Kristina Iotsaite

Bankgata ungdomsskole

+4775556620

Kristina Jakobsen

HO Hjemmetjenester

75 55 54 14

Kristina K Skjemstad

Barnehage

+4775556310