75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Kamilla Jeanette Trymbo

Barnehage

+4775556350

Kamilla Jensen

Saltvern skole

+4775556700

Kamilla Notto Simensen

Undervisningssjef

Kamilla Tilrum

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Kanokluck Saenrot

Driftskontoret

Karen Anna Bøkestad

Sølvsuper Kortbølgen

+4775593133

Karen Elise Fagereng Haugsdal

Bratten aktivitetspark

Karen Hegge Mathisen

Miljøtjenesten

+4775557280

Karen Henrikke Henriksen

Miljøtjenesten

Karen Margrethe Konradsen

Stadiontunet sykehjem

+4775555859

Karen-Merete Bernhoft

Undervisningssjef

+4775556400

Karete Brøndbo

Undervisningssjef

+4775556860

Kari Anita Halse Brekke

Undervisningssjef

+4775556670

Kari Ann Karlsen

Skivik barnehage

+4775556220

Kari Anne Askvik

HO Hjemmetjenester

+4775557120

Kari Anne Hjemås Halvorsen

Rønvik skole

75 55 69 06

Kari Bjordal

HO Hjemmetjenester

+4775554336

Kari Elise Enersen

Bogodt

+4775557890

Kari Holt Storstrand

Politikere

75 55 77 70

Kari Kilskar

Byggesak

+4775555342

Kari Kvalen Støvset

Undervisningssjef

+4775557900

Kari Mette Gjertsen

HO Hjemmetjenester

+4775555857

Kari Pettersen

Undervisningssjef

+4775557600

Kari Raade

Miljøtjenesten

Kari Roarsen

Undervisningssjef

Kari Samuelsen Myking

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

+4775557038

Kari Skirbekk

Byteknikk Forvaltning

+4775555322

Kari Skålbones

Linken barnehage

Kari Svendheim

Skolehelsetjenesten

+4775556471

Kari Tjemsland Neverdal

HO Institusjoner

+4775554600

Kari Wisth Gulbrandsen

Mørkved sykehjem

+4775554632

Kari-Marit Olsen Osnes

Undervisningssjef

+4775557300

Karianne Furnes Aalstad

Undervisningssjef

+4775556670

Karianne Hilde

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Karianne Jørgensen

HO Institusjoner

Karianne Kristansen Eken

HO Hjemmetjenester

+4775593096

Karianne Kristensen

Løpsmark skole

75 55 69 00

Karianne Rødland

Barneverntjenesten

75 55 55 14

Karianne Trælnes Rebtun

HO Institusjoner

+4775557660

Karin Christoffersen Våge

Undervisningssjef

+4775557900

Karin E Dragsten

HO Hjemmetjenester

+4775557120

Karin Elise Ellingsen

Barnehage

+4775556180

Karin Falch Belsheim

Saltvern skole

+4775556700

Karin Grytnes Rørvik

Undervisningssjef

+4775557900

Karin Hansen

HO Institusjoner

75 55 58 50

Karin Hattrem

Løding barnehage

+4775556280

Karin Henriksen

HO Hjemmetjenester

+4775557000

Karin Ilstad

Undervisningssjef

+4775556700

Karin Iren Berg

HO Institusjoner

75 55 46 00

Karin Jeremiassen

HO Institusjoner

+4775557660