75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

Jorunn Johansen

Barnehage

+4775556200

Jorunn Lein-Killi

Tildelingskontoret

+4775554181

Jorunn Pedersen

HO Hjemmetjenester

+4775557030

Jorunn Åsa Nygaard Wik

Fagteam

+4775555543

Jose Escribano

Hjemmetjenesten Mørkved

Josefine Gjerstad Olsen

HO Institusjoner

Josephine Nyvoll

Stadiontunet sykehjem

75 55 58 66

Jostein Pettersen

ForUt

+4775593554

Joy Anne Pame

HO Institusjoner

Juana Dickson

Judith Christensen

Miljøtjenesten

+4775557860

Judith Stordal

Salten Regionråd

75 54 86 00

Julia Gylseth

HO Hjemmetjenester

+4775554900

Julia Steffen Berg

Undervisningssjef

+4775554860

Julia Tärndal

HO Institusjoner

Juliane Brattli

Sølvsuper helse- og velferdssenter

+4775593000

Julianne Haukland Eide

Barne- og Familieenheten

Julie Alsos Brandsnes

Stormen KF

917 16 828

Julie Andrea Haukås

Julie Benedicte Helmersen

Hålogalandsgata 131 bolig

+4775557030

Julie Bogen Simonsen

Stadiontunet sykehjem

75 55 58 58

Julie Busterud

HO Institusjoner

Julie Bårtvedt

Saltstraumen skole

+4775557900

Julie E Heide Hugdal

HO Hjemmetjenester

Julie Embrå

HR kontoret - Personal

+4775555031

Julie Evilde Sørmo

HO Institusjoner

Julie Evjen

Ergoterapi og hverdagsmestring

+4775554382

Julie G Skjerve Wensell

Krisesenteret i Salten

Julie Geving

Undervisningssjef

Julie Helgesen

HO Institusjoner

Julie Hveding Fjellstad

Undervisningssjef

+4775556860

Julie Jenssen

HO Hjemmetjenester

+4775554700

Julie Johnsen Reinholdtsen

Rønvik skole

+4775556860

Julie Lysberg

Undervisningssjef

+4775556047

Julie Løvik Lorentsen

Undervisningssjef

Julie Mellingsæther

HO Institusjoner

Julie Monsen

Undervisningssjef

75 55 68 00

Julie Nesset

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

75 55 70 39

Julie Nilsen Hammari

HO Institusjoner

Julie Pedersen

Ergoterapi og hverdagsmestring

+4775554321

Julie Slettan Olsen

HO Hjemmetjenester

Julie Steinbakk

Undervisningssjef

+4775556800

Julie Storli

HO Hjemmetjenester

75 55 46 00

Julie-Hanna Chr Wikstrøm

Miljøtjenesten

Julie-Mari Fure

HO Hjemmetjenester

75 55 46 05

June Holst Nilsen

Undervisningssjef

+4775556800

June Andreassen

Legevakta

June Celia Pedersen

Undervisningssjef

+4775557600

June Elise Laugsand

Driftskontoret

June Emilie Rishaug

Miljøtjenesten

75 55 78 84