75 55 50 00

Du er her:

Ansatte

Navn Virksomhet Telefon

John Harald Løkås

110-nødsentral

75 55 74 00

John Helge Andreassen

HO Hjemmetjenester

+4775555735

John Helge Flage

John Helge Hildahl

Undervisningssjef

+4775556700

John Helge Moen

Miljøtjenesten

75 55 54 30

John Henriksen

Miljøtjenesten

+4775557280

John Ivar Strøm

Brannsjefen

+4775557402

John Olav Kaasa

Bodø

John Vaksdal

Geodata

+4775555375

John Åge Hansen

Geodata

+4775555397

John-Arne Alstad

Byteknikk Park/idrett

75 55 44 63

John-Kristian Karlsen

HO Institusjoner

+4775555850

Johnny Bjarne Pedersen

HO Institusjoner

75 55 58 66

Johnny Borlaug

Undervisningssjef

+4775556860

Johnny Julian K Johansen

Hålogalandsgata 131 bolig

75 55 70 42

Johnny Skarstein

Stormen KF

Johnny Steinbakk

Byteknikk Plan og Utbygging

75 55 53 18

Jon Arne Haugen

Undervisningssjef

+4775556700

Jon Erik Anti

Økonomikontoret

+4775555087

Jon Erik Pedersen

Byggdrift

75 55 77 15

Jon Knudsen

Bodø voksenopplæring

75 55 66 00

Jon Tørset

Politikere

Jonas Bjørklund

Byplan

+4775555347

Jonas Gundersen

HO Institusjoner

Jonas Hagen Tofte

HO Hjemmetjenester

+4775554605

Jonas Jørgensen Moe

Arrangementsavdeling

Jonas Klevstad

Mørkvedmarka skole

+4775556800

Jonas Kristoffersen

Undervisningssjef

+4775556800

Jonas Skaret

Miljøtjenesten

+4775555740

Jonas Tveit

Fysioterapi, logopedi og friskliv

+4775554347

Jonas Østensen

Miljøtjenesten

Jone Hetty

HO Institusjoner

75 55 58 55

Jonne Stig-Erik Kalstad

Bodø Legevakt

Jonny Andre Salberg

Miljøtj. Villa Vinkel/Lillebølgen

75 55 78 61

Jonny Heggen

FDVU STAB

+4775555927

Jonny Mækelæ

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus

+4775557037

Jorid Stenhaug

HO Institusjoner

+4775554390

Jorid Tokle

Tildelingskontoret

+4775554186

Jorid Vågan Hansen

HO Hjemmetjenester

75 55 46 05

Jorun Buchholdt

75 55 78 66

Jorun Guldbakke Øiesvold

HO Institusjoner

+4775554500

Jorun Heidi Henriksen

Miljøtjenesten

+4775555415

Jorun Helene Bendiksen

HO Institusjoner

+4775557660

Jorun Paulsen

HO Institusjoner

+4775593000

Jorunn Barth Danielsen

Bodø voksenopplæring

+4775556607

Jorunn Eirin Mølleskaret

Stormen KF

414 10 624

Jorunn Eline Røed

Skolehelsetjenesten

+4775556406

Jorunn Johansen

Barnehage

+4775556200

Jorunn Lein-Killi

Tildelingskontoret

+4775554181

Jorunn Pedersen

HO Hjemmetjenester

+4775557030