75 55 50 00

Du er her:

ALIS-Nord

ALIS = allmennlege i spesialisering Rekruttering av fastleger i Nord-Norge. Invitasjon til å delta i et kommunalt utviklingsprosjekt for allmennleger i spesialisering (ALIS).

Bakgrunnen for prosjektet er økende rekrutteringssvikt i fastlegeordningen, spesielt etter innføring av samhandlingsreformen. Innføring av nye kompetansekrav for allmennleger fra 1. mars 2017, med endringer i forskriften fra 1. mars 2019, pålegger i tillegg kommunene nye oppgaver og økt ansvar for utdanningen av allmennleger.

Bodø kommune fikk høsten 2018 tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektet ALIS-Nord - et pilotprosjekt for spesialistutdanning i allmennmedisin i inntil 24 kommuner i Nord-Norge, 6 fra hvert helseforetaksområde.

Det er under oppbygging en egen side for www.alis-nord.no