Den delte førsteplassen går til: Bodø nye rådhus og Enebolig i Amtmann Theisens vei 6B.

Vinnerne ble presentert av ordfører Ida Pinnerød under bystyrets møte onsdag 7. desember.

Høy kvalitetEnebolig i Amtmann Theisens vei 6B
Etter at publikum i sommer nominerte til sammen 15 kandidater til den første utgaven av Arkitekturprisen i Bodø – var juryen på befaring i oktober 2022 og valgte ut fire finalister:

Bodø nye rådhus, Enebolig i Amtmann Theisens vei 6B, Bodøelv RV80 og Aspåsen nye skole.

Juryen vektlegger at kvaliteten på finalistene har vært høy, og til slutt valgte juryen å innstille to prosjekter som deler førsteplassen, og videre til å gi hedrende omtale til to prosjekter.

– Det er bygget mye i Bodø de siste fem årene av veldig høy kvalitet, og det har vært en krevende øvelse for juryen og først velge ut finalister og deretter snevre dette ned til 1 vinner. Det har vi heller ikke klart, og vi har derfor landet på to vinnere, sier juryleder Håkon Møller – som også er leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

Stor breddeBodø nye rådhus
Han påpeker at det har vært en stor bredde i de prosjektene som var nominerte til prisen - alt fra parkanlegg, eneboliger, avløpsrenseanlegg, offentlige bygg og parkeringsanlegg.

– Det er mye forskjellig som kjennetegner kvalitet, og sånn sett har dette vært en vanskelig jobb. Men vi har forsøkt å sammenligne på en rettferdig måte på tvers av kategorier, og vi har kommet fram til to verdige vinnere, sier Møller.

Fellesnevner
Jurylederen sier videre at bærekraft er en viktig fellesnevner for de to vinnerprosjektene.

– Det ene vinnerprosjektet er et bolighus, der en vanlig familie har tatt bevisste valg rundt bygningsmateriale – noe som også gir gode ringvirkninger som for eksempel et godt inneklimasier Møller.

– Mens rådhuset er et forbildeprosjekt når det gjelder gjenbruk og samspilll mellom ny og gammel arkitektur. Her handler det også mye om at man har valgt å samlokalisere – noe som både er med på å blåse liv i sentrumskjernen, men som også bygger opp om målsettinger om mobilitet og valg av miljøvennlige reisemåter. Det nye rådhuset har også gitt gevinster både for arbeidsmiljø og samarbeid på tvers, og med vekt på miljø og en universell utforming, sier Håkon Møller.

Hedrende omtale
I tillegg til de to vinnerne, var to andre prosjekter med i finalerunden – og juryen har valgt å gi hedrende omtale til begge de to øvrige finalistene.

 – Aspåsen skole er et bygg som mange bodøværinger har et forhold til, og renoveringen og påbyggingen av bygget vil forhåpentligvis føre til at det vil ha en sterk posisjon i Bodø mange år framover i tid, sier jurylederen.

– Når det gjelder Bodøelv og nye riksvei 80 så handler dette mye om hvordan befolkningen har tatt dette området i bruk – noe som er et tydelig tegn på et vellykket prosjekt, sier Håkon Møller.

Stort engasjement
Arkitekt og byplanlegger i Bodø kommune, Marianne Siiri, som også er sekretær i juryen for Arkitekturprisen i Bodø, er godt fornøyd med at den den første utgaven av prisen nå er gjennomført.

– Engasjementet rundt arkitekturprisen viser at folk er opptatte av sine bygde omgivelser, og at det derfor er viktig at det som bygges i kommunen er av god kvalitet. Vi håper at arkitekturprisen vil inspirere til å bygge vakre og funksjonelle bygg i Bodø framover, sier Marianne Siiri.

Etterprat i Folkeforum
Klokken 18:00 onsdag inviteres det til et åpent møte og en etterprat i Folkeforum, Bodø rådhus.

Her vil juryleder Håkon Møller ønsker velkommen, før det blir presentasjon av vinnerprosjektene.

Deretter er det klart for etterprat, der moderator er Heidi Ramsvik (Nordland fylkeskommune), og med et panel bestående av tiltakshavere, arkitekter, entreprenører og arkitekt Anita Valrygg.

Her kan du se sendingen direkte fra klokken 18:00:

 

 

Om vinnerprosjektene:

Enebolig, Amtmann Theisensv 6BEnebolig i Amtmann Theisensvei 6b

 • Bruk: Bolig
 • Arkitekt: Gnist arkitekter as
 • Tiltakshaver: Ida Hervøy og Magnus Sivertsen Sørvig
 • Hovedentreprenør: Service-Bygg AS, Bodø
 • Areal: 260 m2 BRA
 • Etasjer: 3, inkl. kjeller
 • Miljøprofil: Fortetting, massivtre, furu kjerneved fasader, vannbåren gulvvarme

Eneboligen er tegnet med utgangspunkt i en kreativ og aktiv familie. Sentralt i ønsket fra familien stod åpne løsninger, god takhøyde, kontakt med uteområdene, miljø, gode rom og hensynet til eksisterende bebyggelse.

Tomten ligger i et rolig eneboligstrøk i Rønvika, med kort vei til Saltvern skole og sentrum. Området preges av små eneboliger i 1-2 etasjer med saltak, hvor de fleste husene er plassert mot vei. Selve tomten er på ca 500 m2 og ligger i hagen til huset som Magnus vokste opp i. Tomten har en hage som ligger sør/sør-vest vendt.  

Boligen er plassert for å bevare mest mulig av hagen mot sør og gi minst mulig slagskygge mot uteareal og eksisterende bebyggelse.  

Dekker, innervegger, yttervegger, trapp og tak over terreng er i massivtre av gran. Utvendig kledning i hovedsak utført i ubehandlet malmfuru med et innslag av signalgule fasadeplater. 

Sammenfatning av juryens begrunnelse:

«Boligen i Amtmann Theisens vei 6B er et forbilledlig eksempel på fortetting i et etablert boligstrøk.

Plasseringen av boligen på tomta ivaretar et godt naboskap og tomtas kvaliteter på en meget god måte.

Det er brukt materialer som er miljøvennlige og som gir et lekent og trivelig familiehjem.»

 

Bodø nye rådhusBodø nye rådhus

 • Adresse: Kongensgt 23
 • Bruk: Offentlig, kontor og service
 • Arkitekt: ALL Atelier Lorentzen Langkilde, København
 • Tiltakshaver: Bodø kommune
 • Hovedentreprenør: Gunvald Johansen Bygg AS, Bodø
 • Areal: 12 000 kvm brutto
 • Etasjer: 6 etasjer
 • Ferdig: 2019
 • Miljøprofil: Ombygging, bygningsvern, fjernvarme

Rådhuskvartalet bestod opprinnelig av Norges Bank-bygget fra 1945, Bodø rådhus som ble oppført i 1959 og østfløyen (biblioteket) som ble bygd i 1967. Rådhuset er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas Arkitektkontor as. Byggematerialene som er brukt er betong og terrazzo. 

Deler av den eksisterende bygningsmassen i rådhuskvartalet (biblioteket) ble revet, og den nordlige fasaden ble åpnet for å gi plass til nytt rådhus. Ombyggingen omhandlet i tillegg innvendig hovedombygging av dagens rådhus og Norges Bank-bygget fra 1945. 

Prosjektet har bevart og tilbakeført den delen av fasaden på det eksisterende rådhuset som ikke rives, samt hele Norges Bank-bygget og viktige interiørelementer som Bystyresalen, formannskapssalen, blåsalen og den eksisterende hovedtrappen innvendig. 

Den nye delen av rådhuskvartalet er kledt med krystalistisk stein (Jura Gelb) som er valgt utfra den eksisterende bygningers pussede fasader. Innvendig er det brukt gjennomgående askefinert panel. 

Sammenfatning av juryens begrunnelse:

«Bodø nye rådhus er et prosjekt med sjelden høy arkitektonisk kvalitet i alle ledd. Interiøret er innbydende, og tar imot publikum på en velkommen og inviterende måte.  Fleksible publikumsarealer på gateplan, og kontorer med varierte soner og pausearealer i etasjene over samles med en luftig, og romlig interessant forbindelse med dagslys fra taket. Kantine på toppen med flott utsyn over by og landskap. Bruk av materialer og farger opp over i etasjene er harmonisk.  Kommunikasjonsarealer, trapper og heis er logisk plassert.

Rådhuset har gitt byen et forbildeprosjekt i hvordan man tar vare på historien ved å bevare gamle vakre bygninger og klarer å kombinere det med noe nytt, et vakkert og lekent nybygg, et sted å være stolt av og som gir et godt sted å jobbe, og et godt sted å møte byens befolkning.

Det offentlige er en stor og viktig byggherre som gjennom sine byggeprosjekter signaliserer hvordan man vektlegger arkitektur. I dette tilfellet har Bodø kommune gjennomført et prosjekt som fortjener oppmerksomhet på alle måter.»