I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen - der mange i Bodø blir trukket ut.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

- Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland sier folkehelsekoordinator i Bodø kommune, Gøran Raade- Andersen.

Første gang i Nordland
Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50.000 personer fra 18 år og oppover får forespørsel om å delta.

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø, der blant annet vår nabo Troms og Finnmark allerede har gjennomført undersøkelsen i sitt fylke.

- Vi ønsker at alle som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune, sier Gøran Raade-Andersen

Viktig med høyt svar prosent
- Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Bodø. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar, avslutter folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen.