Rådmannen i Bodø kommune foreslår at bystyret vedtar å opprette et eiendomsselskap sammen med Nordland fylkeskommune – og der kommunen eier 51 prosent av aksjene.

Det skriver Rådmannen i saken om «Etablering av eiendomsselskap», i forbindelse med prosjektet Ny by Ny flyplass, og som nå skal opp i formannskapets møte i mai og deretter til bystyret.  

Videre heter det i sakspapirene at et foreløpig navn på selskapet er «Nye Bodø Eiendom AS».

- Et viktig skritt videre
- Jeg ser fram til å behandle denne saken i bystyret. Det vil være et viktig skritt videre for Ny by Ny flyplass og realiseringen av en ny bydel, sier ordfører Ida Pinnerød.

Eiendomsselskapet skal drifte kjøp og utvikling av byutviklingsområdet som fristilles når Bodø lufthavn flytter. Dette utgjør cirka 2900 dekar.  

- Jeg ønsker å gi ros til fylkeskommunen som tar del i dette. Det har vært mange avklaringer og jeg er glad for at det stadig er flere brikker som faller på plass i dette store og viktige utviklingsprosjektet, sier Ida Pinnerød.

Utviklingsprosjekt
Det er fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, enig i.

- Prosjektet Ny by ny flyplass i Bodø er et av de viktigste nordområdeprosjektene vi har i dette århundret. Når Nordland fylkeskommune og Bodø kommune nå etablerer et felles eiendomsselskap er det nettopp for å ta det neste steget for å realisere denne satsningen. Den nye flyplassen og den nye bydelen er ikke et lokalt byutviklingsprosjekt, det er et regionalt utviklingsprosjekt med nasjonale og internasjonale perspektiver, sier Tomas Norvoll.

Fylkesrådet har allerede behandlet saken som nå legges fram til fylkestinget.

Bystyret og fylkestinget
Det var i saken «Ny by ny flyplass – valg av selskapsform og eierskap», som ble behandlet av bystyret 12. juni 2019, det ble vedtatt å velge aksjeselskap som selskapsform og at fylkeskommunen skulle inviteres inn på eiersiden.

Nå følger altså Rådmannen opp med ny sak til formannskapet 28. mai og deretter til bystyret 11. juni.

Fylkestinget vil behandle en tilsvarende sak, om etablering av felles eiendomsselskap med kommunen, i juni.