Bodø kommune har i løpet av høsten og vinteren behov flere boliger til flyktninger. 

Kommunen har mottatt mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å hjelpe til med boliger til flyktninger, det setter kommunen stor pris på. Men det trengs enda flere boliger.

Kommunen har nå behov for selvstendige boenheter (hybler, leiligheter og eneboliger) og boligene må være godkjente for utleie.

De som har tilgjengelige boliger kan ta kontakt med Bodø kommune ved å fylle inn skjema. 


Bodø kommune registrerer alle boligmuligheter, men det vil kun bli tatt kontakt de som er aktuelle for innleie.