Valgmedarbeidere tar imot og registrerer stemmer, og veileder velgere i valglokalet.  

Hvem kan være valgmedarbeider? 

Vi ønsker deg som:   

  • Er over 18 år 

  • Er nøyaktig og kan jobbe under tidspress 

  • Snakker og forstår norsk  

  • Ikke står på liste for et politisk parti ved årets valg 

  • Har Bank-ID for å kunne bruke valgsystemet EVA 

Medarbeidere til forhåndsstemmemottak må kunne jobbe på dagtid i hovedsak hele forhåndsstemmeperioden 10. august til 10. september, men vakter kan tilpasses til en viss grad. Du må kunne delta på obligatorisk opplæring 5. august.  

Medarbeidere til valgdagene må kunne stille på rigging og jobbe begge valgdager 12. og 13. september (bare 13. september i stemmekretser med en åpningsdag), og må kunne delta på obligatorisk opplæring 2. september. 
 

Lønn og godtgjørelse 

Forhåndsstemming: Valgmedarbeidere som ikke er ansatt i Bodø kommune får en godtgjørelse på 218,- pr time. 

Valgdagene: Valgmedarbeidere godtgjøres med kr 3500,- pr dag.   

 

Søknad 

Her kan du registrere din søknad. 

Søknadsfristen er 14. mai 2021.  

Vi fyller opp vaktlister der vi har behov for medarbeidere, og tar kontakt dersom du får tilbud om å jobbe som valgmedarbeider. 

 

Kontakt oss 

Send en e-post til politisk.sekretariat@bodo.kommune.no dersom du har spørsmål.