Forskning viser at det er en dramatisk tilbakegang av våre ville bier og andre pollensankere verden over. Biene og insektene blir stadig mer truet av intensivt landbruk, sprøytemidler, forurensning og klimaendringer. De utsettes for nye sykdommer, og når vi bygger ned de grønne områdene i og rundt byene får de får stadig færre leveområder. I dag er én av tre biearter i Norge utrydningstruet.

Biene har egenverdi, og er viktige for naturmangfoldet og økosystemet vårt. Nesten 90% av planteartene i Europa er avhengig av insektbestøving, og en stor andel av den maten vi spiser er avhengig av biene og pollinatorenes utrettelige innsats.

Derfor er det kjempeviktig at vi tar vare på og hjelper biene, og den gode nyheten er at det er mange ting du og jeg kan gjøre! For å komme i gang har vi laget en liten kviss om bier som alle kan delta i. Man kan delta i hele mai, og så trekker vi en heldig vinner som mottar en Nordlandsfrøblanding fra NIBIO. Med denne kan du lage din egen lille blomstereng!

Ta villbiekvissen her! Innen 1. juni.

Les mer om Bodø kommunes blomstereng her: https://bit.ly/3Cw3lQW

Les mer om ville bier og hva du kan gjøre for å hjelpe dem:

 http://blomstermeny.no/

https://www.sabima.no/trua-natur/humler-og-bier/

https://www.lahumlasuse.no/

https://www.artsdatabanken.no/arter-pa-nett/villbier