Skogbunnen er tørr og er full av tørre kvister og lauv etter vinteren.

Det medfører risiko for spredning av brann i terrenget, særlig hvis det blåser i tillegg.

-Brannmannskapene opplever ofte at det er vanskelig å komme frem til avsidesliggende hyttefelt og lignende bebyggelse grunnet trange adkomstveier og trær som henger inn over veibanen, sier sier Joakim Jarnæs, Leder beredskap i Salten Brann innledningsvis.

Av og til kommer man ikke frem med i et hele tatt.

Om det er langt fra slokkevann til branntilløpet tar arbeidet lenger tid og tid er viktig faktor i berging av restverdier eller for å hindre spredning.

Dette er risiko for alle som har hytter og lignede litt lenger unna allfarsvei.

- Oppfordringen er dermed gitt til dere som har hytte i enden av en trang vei, traktorvei eller sti. Foreta gjerne litt rydding langs veikanten slik at brannbilen, evt bil med henger kan komme frem for å kunne sette i gang slokkearbeidet fortest mulig, avslutter Joakim Jarnæs, Leder beredskap i Salten Brann avslutningsvis.