Bypakke Bodø har nå etablert ny droppsone på parkeringsarealet til Mørkvedlia Idrettspark, for å gjøre det tryggere for alle som ferdes i området. 

Budsjettet på prosjektet ligger på 2 200 000,- og vi ligger godt under budsjett.  

Arbeidene som er gjort er å etablere ny dropsone langs veggen til Mørkvedhallen, hvor det følger ett rekkverk på motsatt side av kjørefeltet for å skille dropsone og parkering. Det er også etablert ny utkjørsel for å gjøre kjøremønsteret mer ryddig. Her blir det enveiskjørt inn på parkeringsplassen, og ut av den nye utkjørselen. 

Det er også etablert nytt fortau i forlengelse av det opphøyde gangfeltet over Mørkvedveien, slik at det blir tryggere å gå til og fra idrettsparken langs parkeringsplassen. 

Prosjektet er forventet helt ferdigstilt i løpet av November, da det bare gjenstår noen mindre arbeider bla. rekkverk.