Det jobbes med oppkobling av nytt styreskap som skal ivareta hele området fra Engmark til Oddan.

Her gjøres det inngrep i mye av det gamle anlegget, derfor er det mørkt i store deler av området.

Dette skal være oppe å gå innen kort tid, allerede i dag for størstedelen av området.
Dette har sammenheng med ny busstrase opp mot Høgåsen

Lysreguleringen på Engmark vil bli fjernet, og fartsgrensen blir endret fra 50 til 30 kmt