Breivik vannverk i Skjerstad ble i går formelt åpnet.

Prosjektet har bestått  av komplett nytt vannbehandlingsanlegg, med ny grunnvannsbrønn. Det er etablert 2 rentvannstanker som magasinerer totalt 100 m3 rent vann.​

Inne i vannverket

Kommunedirektør Kjell Hugvik og tidligere Rådmann Rolf Kåre Jensen fikk testet at vannet fra det nye vannverket smaker aldeles fortreffelig.

  • Det er lagt ca. 1200 m ny vannledning for tilkobling av eksisterende kommunalt vannledningsnett i Breivik. I tillegg er Furuholt private vannverk tilkoblet kommunal vannforsyning.​

  • Det er oppgradert 1050 m ny grusvei.​

  • Det er tilknyttet totalt 13 nye abonnenter til kommunalt vann, hvorav 12 tilhørte Furuholt vannverk.​

  • Totalkostnader er noe over 11 millioner, dvs. godt innenfor budsjett på 20 millioner.​

  • Byggetid totalt: 12 måneder. ​

Tale Ida

Ordfører Ida Pinnerød og skoleelev Sara Reppen Ellefsen fra Bankgata ungdomsskole som for anledningen følger ordføreren i arbeidsuken holdt tale inne på Breivik Grendehus.

Ingrid Lien

Leder av Skjerstad kommunedelsutvalg Ingrid Lien holdt tale inne på Breivik Grendehus etter åpningen av vannverket.