Testing over

I disse dager tas det i bruk nytt kilde og vannbehandlingsanlegg ved Breivik i Skjerstad etter en godkjent testperiode av vannkvaliteten.

Breivik vannverk i Skjerstad består av ny brønn med vannbehandlingsanlegg, som sikrer forsyningen av vann til Breivik .

Bakgrunn

- Bakgrunnen er at man klarte ikke å produsere og levere nok vann i Breivik fra eksisterende vannverk, i tillegg kom det saltvann inn i den gamle brønnen. sier prosjektleder Jan Erik Thorbergsen og byggeleder Gaute Wold Arntsen ved teknisk avdeling i Bodø kommune.

- I tillegg er det ett settefiskanlegg under etablering i området, vi tilknytter også ett privat vannverk til det nye kommunale vannverket, sier Thorbergsen og Arntsen videre. 

PK Strøm har vært hovedentrepenør og Unik water har levert vannbehandlingsanlegget. 

- Prosjektet har pågått siden august 2020, og er nå ferdig og satt i drift. Budsjettet har holdt fint, sier Thorbergsen og Arntsen avslutningsvis.